Ćwiczenie na nogi – Ćwiczenie na na mięśnie płaszczkowate ze sztangą

Ćwiczenie na nogi – Wspięcia na palcach w pozycji siedzącej na przyrządzie, ćwiczenie na mięśnie płaszczkowate

Ćwiczenie na nogi – Ćwiczenie na mięśnie łydek z wykorzystaniem przyrządu, ciężąr spoczywa na miednicy, ośle wspięcie